O FIRMIE
WPH Adamus jest przedsiębiorstwem z 20-letnim doświadczeniem w branży palet drewnianych na rynku polskim i zagranicznym. Głównym przedmiotem naszej działalności jest produkcja palet EURO oraz palet jednorazowych na zamówienie. Posiadamy nowoczesny park maszyn, pozwalający na produkcję palet wysokiej jakości co potwierdza certyfikat EPAL PL-140.

Zakład jest wyposażony również w trzy suszarnie do drewna o łącznej pojemności 5000 szt palet. Warunki techniczno - organizacyjne suszenia drewna zapewnjają produkcję palet w sposób zgodny z wymaganiami fitosanitarnymi co stwierdza świadectwo wydane przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Nasz numer to PL 30-014.

Świadczymy usługi transportowe na terenie Polski i krajów Europy Zachodniej.

Zapraszamy do współpracy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu:
"Poprawa efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa Adamus w Głuszynie" planowanego do realizacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw:
Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej)


Pytanie nr 1 i odpowiedź na pytanie nr 1

Sprostowanie kocioł na biomasę

Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia

Zaktualizowane załączniki do zapytania ofertowego

Informacja o wyłonieniu dostawcy

 


Posiadamy certyfikat na produkcję palet euro ze znakiem EPAL PL-140Palety nietypowe na zamówienie klientaTransport na terenie Polski i krajów Europy zachodniej


WPH ADAMUS
Głuszyna 61, PL 63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie, Tel. +48 62 73 12 910, Fax +48 62 73 12 911
biuro@palety-adamus.eu | office@palety-adamus.eu